Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door het team van Mybreezr.com met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Mybreezr.com verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Mybreezr.com worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Mybreezr.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Mybreezr.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Mybreezr.com opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Mybreezr.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Mybreezr.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Mybreezr.com worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Mybreezr.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Mybreezr.com worden onderhouden wordt afgewezen.